Vaccineren
Door uw paard regelmatig te vaccineren beschermt u uw dier tegen ziektes. EénPK is u graag van dienst bij het opstellen van een effectief en zinvol vaccinatieschema voor uw stal of uw paard.

Een basisvaccinatie bestaat uit 3 entingen
Een veulen krijgt een eerste basisvaccinatie tegen influenza en tetanus (en evt. rhinopneumonie) op de leeftijd vanaf zes maanden. De tweede basisvaccinatie volgt minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen na de eerste enting. Bij voorkeur volgt er een derde basisvaccinatie binnen 7 maanden na de tweede vaccinatie. Daarna volgen minimaal jaarlijkse herhalingsentingen.

Voor de internationaal startende FEI paarden is een drievoudige basisenting voor influenza en soms rhinopneumonie verplicht.  Daarna zijn halfjaarlijkse herhalingen nodig als het paard aan de start verschijnt. Als het paard niet deelneemt aan wedstrijden is een jaarlijkse herhaling van de enting voldoende. EénPK houdt bij wanneer het tijd is voor de volgende vaccinatie en stuurt tijdig een vaccinatieoproep om een afspraak te maken.

Inentingsvormen: Waar kunt u tegen inenten/vaccineren?
Er bestaan verschillende inentingen. Een inenting kan soms tegelijk met een andere inenting worden gegeven. Enkele voorbeelden:

 • Influenza: de besmettelijke paardengriep. Voor een goede bescherming moet deze enting minimaal ieder jaar worden herhaald. Het is verplicht voor wedstrijden en keuringen.
  Lees meer 
 • Tetanus: deze enting beschermt uw paard tegen het krijgen van tetanus na het oplopen van een grote wond, na castratie of na een bevalling. Deze vaccinatie wordt vaak gegeven in combinatie met influenza.
  Lees meer 
 • Rhinopneumonie (EHV1 en 4): is een wereldwijd voorkomend herpesvirus dat meestal een verkoudheid veroorzaakt, maar ook tot abortus kan leiden of neurologische klachten kan geven. Deze vaccinatie is belangrijk voor drachtige merries in de vijfde, zevende en negende maand van de dracht ter preventie van abortus. Deze enting heeft partieel een preventieve werking tegen verkoudheid en tegen de neurologische vorm van rhinopneumonie, doordat dieren na vaccinatie minder virus uitscheiden.
  Lees meer 
 • West Nile Virus (WNV): is een virusziekte die vanuit trekvogels door muggen op paarden en mensen kan worden overgebracht. Meestal verloopt de infectie zonder ziekteverschijnselen of met milde aspecifieke griepklachten, maar soms treden neurologische klachten op. Het virus is niet overdraagbaar tussen paarden en tussen mens en paard. Bij deze enting is het dus mogelijk om één individueel dier te beschermen in een overigens ongevaccineerde groep paarden.
  Lees meer 
 • Droes: is een bacteriële ontsteking, die kan leiden tot abcesvorming van de lymfeknopen van de keel en tussen de kaaktakken. Symptomen die vaak voorkomen bij deze ontsteking zijn hoge koorts, hoesten en een snotneus. Op (opfok) bedrijven waar veel jonge dieren zijn of een drager aanwezig is, kan vaccinatie helpen om (heftige) ziektegevallen te beperken.
  Lees meer 
 • Schimmelenting: deze vaccinatie is preventief of curatief te gebruiken bij de behandeling van schimmels, zoals bijvoorbeeld bij ringworm.

Vaccineren
Door uw paard regelmatig te vaccineren beschermt u uw dier tegen ziektes. EénPK is u graag van dienst bij het opstellen van een effectief en zinvol vaccinatieschema voor uw stal of uw paard.

Een basisvaccinatie bestaat uit 3 entingen
Een veulen krijgt een eerste basisvaccinatie tegen influenza en tetanus (en evt. rhinopneumonie) op de leeftijd vanaf zes maanden. De tweede basisvaccinatie volgt minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen na de eerste enting. Bij voorkeur volgt er een derde basisvaccinatie binnen 7 maanden na de tweede vaccinatie. Daarna volgen minimaal jaarlijkse herhalingsentingen.

Voor de internationaal startende FEI paarden is een drievoudige basisenting voor influenza en soms rhinopneumonie verplicht.  Daarna zijn halfjaarlijkse herhalingen nodig als het paard aan de start verschijnt. Als het paard niet deelneemt aan wedstrijden is een jaarlijkse herhaling van de enting voldoende. EénPK houdt bij wanneer het tijd is voor de volgende vaccinatie en stuurt tijdig een vaccinatieoproep om een afspraak te maken.

Inentingsvormen: Waar kunt u tegen inenten/vaccineren?
Er bestaan verschillende inentingen. Een inenting kan soms tegelijk met een andere inenting worden gegeven. Enkele voorbeelden:

 • Influenza: de besmettelijke paardengriep. Voor een goede bescherming moet deze enting minimaal ieder jaar worden herhaald. Het is verplicht voor wedstrijden en keuringen.
  Lees meer 
 • Tetanus: deze enting beschermt uw paard tegen het krijgen van tetanus na het oplopen van een grote wond, na castratie of na een bevalling. Deze vaccinatie wordt vaak gegeven in combinatie met influenza.
  Lees meer 
 • Rhinopneumonie (EHV1 en 4): is een wereldwijd voorkomend herpesvirus dat meestal een verkoudheid veroorzaakt, maar ook tot abortus kan leiden of neurologische klachten kan geven. Deze vaccinatie is belangrijk voor drachtige merries in de vijfde, zevende en negende maand van de dracht ter preventie van abortus. Deze enting heeft partieel een preventieve werking tegen verkoudheid en tegen de neurologische vorm van rhinopneumonie, doordat dieren na vaccinatie minder virus uitscheiden.
  Lees meer 
 • West Nile Virus (WNV): is een virusziekte die vanuit trekvogels door muggen op paarden en mensen kan worden overgebracht. Meestal verloopt de infectie zonder ziekteverschijnselen of met milde aspecifieke griepklachten, maar soms treden neurologische klachten op. Het virus is niet overdraagbaar tussen paarden en tussen mens en paard. Bij deze enting is het dus mogelijk om één individueel dier te beschermen in een overigens ongevaccineerde groep paarden.
  Lees meer 
 • Droes: is een bacteriële ontsteking, die kan leiden tot abcesvorming van de lymfeknopen van de keel en tussen de kaaktakken. Symptomen die vaak voorkomen bij deze ontsteking zijn hoge koorts, hoesten en een snotneus. Op (opfok) bedrijven waar veel jonge dieren zijn of een drager aanwezig is, kan vaccinatie helpen om (heftige) ziektegevallen te beperken.
  Lees meer 
 • Schimmelenting: deze vaccinatie is preventief of curatief te gebruiken bij de behandeling van schimmels, zoals bijvoorbeeld bij ringworm.

Telefonisch spreekuur Dianne Kersten:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur

Afspraken maken, (terug)bel boodschappen:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Medicatie ophalen, mestmonsters afgeven:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

KVK nr. 
BTW nr.
Rekening nr.
BIC nr.

54198720
NL001880232B23
NL15RABO0387670955
RABONL2U

éénPK, Paardenpraktijk Kersten

KVK nr. 
BTW nr.
Rekening nr.
BIC nr.

54198720
NL001880232B23
NL15RABO0387670955
RABONL2U

Telefonisch spreekuur Dianne Kersten:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur

Afspraken maken, (terug)bel boodschappen:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Medicatie ophalen, mestmonsters afgeven:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

Developed by MB Media Consultations