Ontwormen
Resistentie tegen bestaande ontwormingsmiddelen is een toenemend probleem in binnen- en buitenland. Het is daarom erg belangrijk dat dierenarts én paardeneigenaar verstandig omgaan met de middelen die wij tot onze beschikking hebben.
Ontwormingsplan
Het toedienen van een ontwormingsmiddel is slechts één onderdeel van uw ontwormingsplan. Ook het mestonderzoek, stalhygiëne en weidemanagement zijn belangrijke aspecten van het ontwormingsplan. Verder wordt het ontwormadvies afgestemd op leeftijd, aantal, huisvesting, bestaande resistentie etc. éénPK kan u hierin adviseren en nav de resultaten van het mestonderzoek samen een ontwormingsplan opstellen.

Stap 1 Mestonderzoek
De eerste stap in de behandeling/voorkoming van worminfecties is mestonderzoek. Hiermee bepaalt u of het paard inderdaad besmet is en het verloop gedurende het weideseizoen vertelt iets over de mate van weidebesmetting. Een egp bepaling in de mest (hoeveel wormeieren per gram mest) onderzoek kan worden uitgevoerd in  ons laboratorium. De uitkomst van dit mestonderzoek, dat belangrijk is voor uw weidemanagement, geeft een goed beeld welke behandeling noodzakelijk en effectief is. Zo ontwormd u niet teveel maar zeker ook niet te weinig.Stap 2 Toedienen ontwormingsmiddel
Het kiezen van het juiste middel is belangrijk omdat sommige wormsoorten al resistent zijn tegen bepaalde middelen. De juiste dosering is erg belangrijk omdat onderdosering kan leiden tot resistentie. De juiste dosering is afhankelijk van het gewicht van uw paard. Tabellen per ras en gewichtstapes en meetlinten kunnen u helpen met de schatting van het gewicht. Bij paarden geldt dat deze tapes het gewicht vaak
met zo’n 10% onderschatten, bij kleine pony’s overschatten deze tapes het gewicht met zo’n 10%. Houdt ook in de gaten of het dier al het ontwormingsmiddel (pasta of pillen) binnen krijgt en zorg dat het paard/pony de mond leeg heeft alvorens de pasta toe te dienen.
Maar ook de frequentie van het toedienen is belangrijk. Uit onderzoek is gebleken, dat één van de belangrijkste oorzaken van de toenemende resistentie, ligt in het feit dat onze paarden niet te weinig, maar juist te vaak ontwormd worden. Mestonderzoek kan dus ook hier weer erg nuttig zijn.

Stap 3 Stalhygiëne en weidemanagement
Belangrijk is voorkomen van weidebesmetting in de eerste helft van het weideseizoen. Veilig land is land dat gemaaid is, waar schapen en/of runderen hebben geweid of waar dat weideseizoen nog niet eerder paarden hebben gelopen. Tevens helpt het om minimaal 2 keer per week mest uit de weide te halen. Hiermee blijft de kwaliteit van de grasmat beter (geen geilbossen rond de mesthopen) en neemt de kans op herinfektie met wormlarven sterk af.
Zorg ook dat uw stalhygiëne op orde is om infecties te voorkomen. Dit houdt in dat mest dagelijks uit de box en uitloop moet worden verwijderd. Daarnaast is het raadzaam om één keer per week de stalbedding te vervangen.