Identificatie

Alle paarden, pony’s en ezels moeten beschikken over een paardenpaspoort en door een chip te identificeren zijn. EénPK is een KNHS geregistreerd FEI-Paspoortdierenarts en kan naast het vakkundig chippen, ook het schetsen van uw internationaal startende paarden uitvoeren.

Vaccineren

Door uw paard regelmatig te vaccineren beschermt u uw dier tegen ziektes. EénPK is u graag van dienst bij het opstellen van een effectief en zinvol vaccinatieschema voor uw stal of uw paard.

Als u wedstrijden rijdt met uw paard, is vaccineren voor influenza nationaal verplicht. Wedstrijdpaarden moeten beschikken over een paspoort waarin wordt bijgehouden wanneer en waarmee en door wie het paard is ingeënt.

Ontwormen

Door te vaak (onnodig) te ontwormen, is er in toenemende mate sprake van resistentie tegen de gebruikte middelen. De dierenarts en paardeneigenaar dienen verstandig om te gaan met de nog beschikbare middelen. Dus niet meer standaard, maar strategisch ontwormen. EénPK verzorgt een ontwormingsplan dat past bij uw paard of uw stal. Mestonderzoek maakt een onderdeel uit van dit plan, maar is niet altijd nodig.

Spoeddiensten 24/7

Voor de paarden werkt éénPK Paardenpraktijk Kersten samen met Paardenkliniek de Veluwe uit Heerde en met Paardenkliniek Wapenveld. Uw paard of pony krijgt zo altijd uitstekende zorg van een Erkende Paardendierenarts uit een van deze klinieken. In de spoeddiensten en tijdens vakantie of bij afwezigheid, kunt u dus een paardendierenarts van een van de andere klinieken treffen. 

Gebitsverzorging

Paarden grazen onder natuurlijke omstandigheden 14 uur per dag. Door de huidige huisvestingsomstandigheden en te voedzame weides en/of ruwvoer is dit vaak niet mogelijk en krijgen veel paarden in hun leven te maken met gebitsproblemen. EénPK beschikt over moderne apparatuur om de gebitsbehandeling bij uw paard te verzorgen. EénPK heeft de optie voor handmatig en elektrisch raspen en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor gebitsverzorgers bij het Paard (NVVGP).

Voortplanting

EénPK kan de fertiliteitsbegeleiding van uw merrie met behulp van een echo aan huis verzorgen. Zo kan het ideale dektijdstip worden vastgesteld. Soms is het lastig om te bepalen wanneer de merrie hengstig is, zeker wanneer er geen ruin of (schouw)hengst aanwezig is. Middels het scannen kunnen we vaststellen of en wanneer de merrie hengstig wordt.

Kreupelheden

U merkt op dat uw paard kreupel of onregelmatig loopt. Dit kan vele oorzaken hebben en zelfs weidepaarden die de hele dag buiten lopen kunnen last krijgen van blessures. EénPK stelt een voorlopige diagnose op basis van een eenvoudig kreupelheidsonderzoek en kijkt of een behandeling ter plekke kan worden uitgevoerd of dat het beter is uw paard door te verwijzen voor aanvullend onderzoek.

Klinische keuring

U heeft een leuk paard op het oog. Liefde maakt soms blind. Verstandig is om het paard in ieder geval klinisch objectief te laten keuren door een erkend paardendierenarts. Dit om problemen en geschillen met de verkopende partij achteraf te voorkomen. Deze klinische keuring kan éénPK voor u uitvoeren op locatie als de omstandigheden dit toelaten.

Telefonisch spreekuur Dianne Kersten:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur

Afspraken maken, (terug)bel boodschappen:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Medicatie ophalen, mestmonsters afgeven:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

KVK nr. 
BTW nr.
Rekening nr.
BIC nr.

54198720
NL001880232B23
NL15RABO0387670955
RABONL2U

éénPK, Paardenpraktijk Kersten

KVK nr. 
BTW nr.
Rekening nr.
BIC nr.

54198720
NL001880232B23
NL15RABO0387670955
RABONL2U

Telefonisch spreekuur Dianne Kersten:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur

Afspraken maken, (terug)bel boodschappen:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Medicatie ophalen, mestmonsters afgeven:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

Developed by MB Media Consultations